چرخش سر جنین به پایین، بریچ یعنی چه؟

باردارم. وضعیت جنین بریچ هست. آیا امکان چرخیدن داره؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: در هفته 33 بارداری هستم. وضعیت جنین بریچ هست. آیا امکان چرخیدن داره؟ با اینکه سپتوم رحم هم دارم.

پاسخ دکتر نوشین نظری، متخصص زنان و زایمان:
دوست عزیز، وضعیت بریچ جنین به معنی پایین بودن پای جنین و قرار گرفتن پاها در کنار دهانه رحم است و به دلیل این که جنین ناهنجاری دارد معمولا نمی چرخند. بنابراین در رحم هایی با ساختار غیرعادی، معمولا نحوه قرار گرفتن جنین به صورت بریج است. بر این اساس، چرخش جنین، دلیل سقط نیست هرچند این احتمال صفر هم نیست اما ناچیز است.