1429
کد: 117838
07 شهريور 1396 - 10:19
فرزند شما به زبان مسلط شده است و با اطمینان از آن استفاده می کند، در نتیجه روانی گفتار و شهامت او در سخن گفتن در حال افزایش است.
فرزند شما به زبان مسلط شده است و با اطمینان از آن استفاده می کند، در نتیجه روانی گفتار و شهامت او در سخن گفتن در حال افزایش است. او لغات جدید را دوست دارد و استفاده از آن ها را تمرین می کند.

رشد گفتاری فرزند شما
فرزندتان متوجه شده است که قادر است با استفاده از زبان مقداری کنترل روی دیگران داشته باشد، بنابراین شروع به استفاده از عبارات امری مانند «برایم بیاور»، ترغیبی مانند «میشه کمی بستنی بخورم؟» و همکاری مانند «سعی می کنم» می نماید. کودک شروع به استفاده از شکل های جالب افعال مثل «کاش می تونستم یه بستنی بخورم» کرده است و مفهوم امکان و احتمال را می فهمد مانند «شاید بارون بباره».

دستور زبان او به سرعت در حال پیشرفت است به عنوان مثال اگر چیزی در گذشته اتفاق افتاده باشد سعی می کند از زمان گذشته استفاده کند مانند «من اونجا رفته بودم» و صفات تفضیلی می سازد، هر چند اشتباه مانند «خوب تر و بهتر». دوست دارد با پرسش هایی مانند «چطور؟»، «چرا؟» و «کی؟» گفتگو را طولانی تر کند. از لغات عامیانه و بی معنی استفاده می کند و ممکن است خودش کلماتی مخصوص به خود بسازد.

تشویق کودک به رشد
هرگز اشتباهات فرزندتان را بی پرده اطلاح نکنید بلکه با ظرافت تمام آنچه را که غلط بیان کرده به صورت درست تکرار کنید.
فرزند شما نسبت به استدلال کردن واکنش مثبت نشان می دهد بنابراین او را در حل مسائل ساده با مطرح کردن پرسش ها، راه های مختلف موجود و راه حل ها و بحث روشن درباره هر مرحله دخالت دهید. نظر او را در مورد چیزهایی که می دانید امکان موافقت شما با کودک وجود دارد بپرسید. به این ترتیب او احساس می کند که خودش تصمیم گرفته است.

جملات را طولانی تر و پیچیده تر کنید. وقتی فرزندتان با شما صحبت می کند به سوی او برگردید و با توجه تمام گوش کنید. با تکان دادن و خم کردن سر نشان دهید که گوش می کنید.

همیشه به سوال های او پاسخ دهید. نیازی به گفتن تمام حقایق نیست. فقط آن مقداری که او قادر به درک آن است بگویید، ولی هرگز دروغ نگویید و چیزی را مخفی نکنید زیرا فرزندتان خواهد فهمید و اعتماد خود را به شما از دست می دهد. کودک شما یک سوال را بارها می پرسد، شما می توانید همیشه جواب یکسان بدهید ولی هرگز شکیبایی خود را از دست ندهید.

کودکان درگوشی حرف زدن را دوست دارند. بنابراین بازی های نجوایی را برای کمک به تسلط بیان او انجام دهید.

داستان های خیالی باید جزیی از مطالبی باشند که برای کودک خود می خوانید، زیرا بدون لطمه زدن به فرزندتان به او کمک می کند با دنیای خود کنار بیاید و درک او را از واقعی و غیر واقعی، گذشته، حال و آینده، عدالت و ستم، نیک و بد، مهربانی و قساوت افزایش می دهد.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: