اگر دختری پریود نشود، مبتلا به هایپوتالامیک است؟

آیا هایپوتالامیک همان آمنوره اولیه هست؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: آیا هایپوتالامیک همان آمنوره اولیه هست؟

پاسخ دکتر سمیه علائی نسب، متخصص زنان و زایمان: 
هیپوتالامیک  آمنوره نیست. آمنوره انواع مختلف و علل مختلف دارد. یکی از علل های آمنوره 
آمنوره هیپوتالامیکی ست که به دنبال رژیم سخت و یا ورزش های سنگین دچار آمنوره می شوند و منشا آن هیپوتالاموس ست.