دستورالعمل تغذیه بارداری، حاملگی ایمن / صدای دکتر

اولین چیزی که خیلی مهم است پس از بارداری، بحث تغذیعه بسیار مهم است.
اولین چیزی که خیلی مهم است پس از بارداری، بحث تغذیعه بسیار مهم است. یعنی اینکه از همه موادغذایی خانم باردار باید استفاده کند و یکی از مسائل مهم دیگر رعایت اضافه وزن است.

برای گوش دادن به این فایل صوتی(پادکست) روی دکمه زیر کلیک کنید.
عفونت ادراری در بارداری