دلیل تب بچه ها، سه روزه!

دخترم 1 سالشه سه روزه تب داره.
سوال:
سلام دخترم1 سالشه سه روزه تب داره.

جواب:
احتمال دارد که به سرماخوردگی و یا بیماریهائی مثل سرخک و آبله مرغان مبتلا شده باشد که باید به پزشک مراجعه کنید تا با معاینه و آزمایش ، علت را یافته و درمان مناسب انجام شود.
منبع: تبیان