بغل کردن نوزاد، چرا آغوش سمت چپ؟

کارشناسان در جدیدترین پژوهش‌های خود دریافتند شیوه در آغوش گرفتن عروسک‌ها به وسیله کودکان نشان دهنده ذهن قوی کودکان است.
کارشناسان در جدیدترین پژوهش‌های خود دریافتند شیوه در آغوش گرفتن عروسک‌ها به وسیله کودکان نشان دهنده ذهن قوی کودکان است، پژوهشی جدید نشان می‌دهد قرار دادن عروسک در آغوش سمت چپ نشان دهنده ذهنی قوی، باهوش، توانایی‌های شناختی و مهارت‌های اجتماعی بالاتری است.
بیشتر مادران نیز به شکل ناخود آگاه فرزندان خود را درآغوش سمت چپ می‌گیرند، دو نیمکره مغز انسان‌ها دارای تفاوت‌های منحصربه فردی است، انسان‌ها از نیمکره سمت راست مغز برای پردازش اطلاعات درخصوص چهره استفاده می‌کنند درحالی که از نیمکره سمت چپ برای درک چهره و دید بصری استفاده می‌شود.
دانشمندان پیش‌تر کشف کرده اند که بیشتر انسان‌ها برای نگهداری نوزادان در آغوش سمت چپ خود استفاده می‌کنند و پژوهش‌های جدید علت این عادت ناخودآگاه را نشان می‌دهد.
نوعی ارتباط‌های عصبی بین چشم و مغز انسان وجود دارد که سبب می‌شود انسان‌ها اطلاعات بصری که از نیمکره سمت چپ دریافت می‌کنند در نمیکره سمت راست مغز پردازش کنند.
دانشمندان دانشگاه لندن (the University of London) این نتیجه‌ها را با آزمایش برروی ۱۰۰ کودک در رده سنی ۴ تا ۵ ساله به دست آورده اند.
این پدیده که نوعی چپ گرایی است افزون برانسان درحیوان‌ها نیز وجود دارد، به طور مثال انواع میمون و گوریل‌ها و حتی روباه‌ها فرزندانشان را درسمت چپ می‌گیرند.
نگه داشتن کودک در سمت چپ به مادر اجازه می‌دهد تا به دلیل دریافت کافی اطلاعات دید بصری از او، مراقبت بیشتری از سلامت فرزند خود انجام دهد.
حدود ۸۰ درصد از مادران فرزندان خود را در آغوش سمت چپ می‌گیرند به ویژه در ۱۲ هفته اول تولد فرزند که نیاز به مراقبت بسیار بیشتری دارد.
کودکانی که عروسک خود را درسمت چپ می‌گیرند تمایل بیشتری دارند تا دستورالعمل‌ها و وظایف را انجام دهند و توان برقراری ارتباط اجتماعی آن‌ها با دیگران بیشتر است.
در عوض کودکانی که عروسک‌های خود را درسمت راست می‌گیرند نمره‌های کمتری در آزمون‌های توانایی اجتماعی به دست می‌آورند.
منبع: باشگاه خبرنگاران