713
کد: 181843
05 شهريور 1397 - 12:05
از رویکرد مدیریت رفتاری نیز میتوان برای حل مشکلات خواب هنگامی که کودک شما در وقت نامناسب می خوابد استفاده کرد.
از رویکرد مدیریت رفتاری نیز میتوان برای حل مشکلات خواب هنگامی که کودک شما در وقت نامناسب می خوابد استفاده کرد.

دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن 
دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن بین بچه ها و نوجوانها متداول است. این عادت در بچه های کوچکتر ممکن است بخشی از مشکلات دیگر خوابیدن باشد.بسیار اغواکننده است که به کودکی که شب دیر میخوابد اجازه دهیم که صبح ها هم تا دیروقت بخوابد به این ترتیب مادر میتواند کمی هم وقت صرف خودش کند.
ولی اگر میخواهید که شبها کودکتان مزاحم شما نباشد باید برنامه از خواب بیدارشدنش را در هنگام صبح و تنظیم کنید.بچه هایی که میتوانند یکسره 14 ساعت بخوابند بسیار معدودند.
آسانترین شیوه این است که هرروز صبح کودکتان را کمی زودتر بیدار کنید تا زمان خواب او در شب کوتاهتر شود و این آمادگی را پیداکند که شبها زودتر بخوابد.به او اجازه دهید که دو روز دیگر هم شبها دیروقت به رختخواب برود بی آنکه تلاش کنید که او را زودتر به رختخواب ببرید.
در جایی یادداشت کنید که او چه موقع از خواب بیدار میشود.صبح بعد از شب سوم او را پانزده الی سی دقیقه زودتر از روزهای قبل بیدار کنید.اینکار را سه روز دیگر هم انجام دهید و هرروز بی آنکه ساعت خواب شب را تغییر دهید کودک را پانزده تا سی دقیقه زودتر بیدار کنید.
هنگامی که کودک 45 یا 60 دقیقه کمتر از میزان همیشه بخوابد سعی میکند شبها 15 تا 30 دقیقه زودتر بخوابد سعی میکند شبها 15 تا 30 دقیقه زودتر بخوابد.در این فاصله زمانی به بیدار کردن زودتر کودک در هنگام صبح ادامه بدهید تا وقتی که او در زمانی که راحت تر است بیدار شود.
هنگامی که به زمان مناسب بیدارشدن رسیدید حتی در تعطیلات هم این برنامه را بهم نزنید و چندماهی به اینکار ادامه بدهید تا کودک کاملا عادت کند. همین دقت را هم در مورد برنامه خواب او انجام دهید.
در طول مدتی که این برنامه را اجرا میکنید کودک شما ممکن است کمی خواب آلوده باشد.مراقب باشید که نذارید در طول روز بیش از حد عادی بخوابد وگرنه باز هنگام شب آماده نیست که در وقت مناسب به رختخواب برود.

چرت زدن در روز
بعضی از مشکلات خواب موقعی ایجاد میشوند که کودک عصرها میخوابد و شب آماده خوابیدن نیست.اگر کودک شما هنوز هم نیاز دارد که روزها بخوابد ساعت چرت زدن او را کم کم به طرف بعد از ظهر بکشید به این ترتیب که هرروز ده دقیقه زودتر او را بخوابانید.
همچنین میتوانید هرهفته خواب او را ده دقیقه کمتر کنید.اگر سنش بیش از یک سال است از اینکه در طول روز فقط یکبار چرتی بزند، خوشحال خواهد شد.سعی کنید خواب بعدازظهرش را حذف و برنامه چرت صبح اش را با ده دقیقه کم کردن در روز به طرف زمان ناهار بکشانید.
گاهی اوقات مشکلات خوابیدن هنگامی به وجود می آیند که کودک چرت روزانه اش را حذف می کند، مخصوصا اگر سن او بین دو تا سه سال باشد.
اگر چند ماه بگذرد و کودک روزها چرت کوتاهی نزند شبها بیش از حد خسته میشود و در نتیجه عصبی و بیش از حد فعال میگردد.خستگی بیش از حد هم ممکن است باعث بیداری کودک در شبها شود.اگر این طور است منتظر نمانید که او خوابش بگیرد و بعد شما برنامه خوابی را که تدارک دیده اید اجرا کنید.
او ممکن است بسیار خسته باشد و نتواند با آن کنار بیاید و هنگامی که او را در تخت میگذارید در مقابل خوابیدن مقاومت کند.سعی کنید برنامه تان را نیم ساعت زودتر از حد معمول شروع کنید.
یکی دیگر از راه حل ها این است که به کودکتان اجازه دهید خواب روزانه اش را داشته باشد ولی تشویقش کنید که زودتر از قبل بخوابد و او را پس از نیمی از وقتی که قبلا میخوابیده بیدار کنید.شاید کودک نخواهد در زمانی که برای شما مناسب است بخوابد.اگر اینطور است او را تشویق کنید که استراحت کند در تختش دراز بکشد و احتمالا کتابی را ورق بزند و تماشا کند.
بچه هایی که صبح زود بیدار میشوند
این یکی از آزاردهنده ترین مشکلات خواب است.بعضی بچه ها هرکاری را بکنید و هرقدر هم که دیر خوابیده باشند، صبح با طلوع خورشید از خواب بیدار میشوند ولی شیوه های مختلفی وجود دارند که ممکن است به شما کمک کنند.
کودک شما ممکن است به این دلیل بیدار شود که میداند اتفاق خوبی در انتظارش است.چنین اشتیاقی برای زندگی ممکن است کاملا مشغول کننده باشد البته اگر ساعت 5 صبح اینقدر زود نباشد!شاید شبها که از اتاق او برمیگردید برای خودتان یک نوار ویدیویی میگذارید ولی آنقدر خسته اید که نمیتوانید دستگاه را روشن کنید.مراقب باشید یک شیشه شیر و حتی بغل کردن کودک پس از اینکه از خواب بیدار میشود میتواند برایش حکم پاداش را داشته باشد.
اگر کودک شما هنوز در تخت کودکانه میخوابد سعی کنید هر نوع پاداشی را هرروز صبح کمی به تعویق بیندازید و به تدریج بر زمانی که باید منتظر بماند بیفزایید مثلا روز اول 5 دقیقه و روز بعد 10 دقیقه بیشتر منتظرش بگذارید.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: