1233
کد: 192700
19 بهمن 1397 - 22:38
مردانی که همسرشان را به دلیل نیاوردن پسر یا دختر انتخابی و مورد علاقه ی خودشان طلاق میدهند کاری بس اشتباه انجام میدهند.
 براساس مطالعات و تحقیقات بسیار طولانی که از گذشته تا حال نیز ادامه داشته و دارد تعیین جنسیت فرزند بستگی کامل به ترتیب سلول های جنسی از زوجین دارد به طوری که اگر کروموزوم X مادر با کروموزوم X پدر ترکیب شود جنسیت دختر و چنان چه کروموزوم X زن با کروموزوم Y مرد ترکیب شود جنسیت فرزند پسر خواهد شد. مردان بر اساس کروموزم X یا Y اسپرم خود، جنسیت جنین را تعیین می‌کنند.

تعیین جنسیت جنین با پدر است یا مادر
مردانی که همسرشان را به دلیل نیاوردن پسر یا دختر انتخابی و مورد علاقه ی خودشان طلاق میدهند کاری بس اشتباه انجام میدهند چرا که گذشته از اختیار خداوندی، خود پدر در تعیین جنسیت فرزندشان نقش عمده را ایفا می کنند.
قبل از تصمیم حامله شدن باید بدانید که اولین نقش را پدر عهده دار است. یعنی ابتدا جنسیت جنین توسط پدر تعیین می شود. مرد در هر نزدیکی تعداد مساوی اسپروماتوزوئید نر و ماده از خود دفع می کند که در انتها یکی از آنها با نطفه ی زن برخورد می کند، اگر نوع تر باشد جنین پسر و اگر نوع ماده باشد جنین دختر می شود.
اگر بتوانیم اسپرماتوزوئیدهای نر را از ماده جدا کنیم و نوع مورد نظر را به زن تلقیح کنیم، جنین دلخواه را به دست خواهیم آورد. دانشمندان در خصوصیات هر یک از دو نوع اسپرماتوزیید به کشفیاتی نائل شده اند که تا حدودی می تواند این آرزوی بشر را تامین کند. آنها دریافته اند که اسپرماتوزوئید نر (حاوی کروموزوم ۷) چون سری کوچک دارد، فعال و پر تحرک است ولی عمری کوتاه دارد برعکس اسپرماتوزوئید ماده (حاوی کروموزوم X) دارای سری بزرگتر ولی کم تحرک تر است و مدت بیشتری عمر می کند.
اگر منی مرد را پس از انزال در یک لوله ی آزمایش بریزیم بیشتر اسپرماتوزوئیدهای نر به علت تحرک زیاد در ته لوله جمع می شوند و اسپرماتوزوئیدهای ماده در بالای لوله، اگر زن و مردی دختر بخواهند می توان قسمت ته لوله آزمایش را به دور ریخت و قسمت بالای آن را به زن تلقیح کرد و بالعکس، اگر پزشک و لوله آزمایشات در دسترس نباشد، می توان از خاصیت بیولوژیکی اسپرماتوزوئیدهای نر که فعال و پر تحرک و کم دوام و اسپروماتوزوئیدهای ماده که کم تحرک و پر دوام اند به طریقه دیگری استفاده کرد.
همچنین نوعی ژن دوجانبه موسوم به آلل که روی کروموزوم‌ها قرار می‌گیرد، از هر یک از والدین به جنین به ارث می‌رسد.
تحقیقات بیانگر آن است که کروموزوم مردان شامل دو نوع آلل متفاوت است. این تفاوت در آلل‌ها نسبت اسپرم‌های X و Y را کنترل می‌کند و سبب ایجاد سه ترکیب مختلف در نوع اسپرم‌های مرد می‌شود؛
ترکیب اول: مردانی که اسپرم Y بیشتری تولید می‌کنند و احتمال پسردار شدن در آن‌ها بیشتر است. این گروه mm نام می‌گیرند.
ترکیب دوم: مردانی که تعداد اسپرم X و Y در آن‌ها برابر است و احتمال پسردار شدن و دختر دار شدن برای آن‌ها برابر است. این گروه mf نام می‌گیرند.
ترکیب سوم: گروه آخر ff نام می‌گیرند و احتمال دختردار شدن در آن‌ها بیشتر است. این گروه مردانی هستند که اسپرم X بیشتری تولید می‌کنند.
مرد بر اساس کروموزم X یا Y اسپرم خود، جنسیت جنین را تعیین می‌کند. با توجه به اینکه کروموزوم‌های زن تنها از نوع X و کروموزوم‌های مرد X یا Y هستند، اگر کروموزوم X مرد با کروموزوم X زن ترکیب شود (XX)، کودک دختر و اگر کروموزوم Y مرد با کروموزوم X زن لقاح انجام دهد(XY)، کودک پسر خواهد بود.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: