453
کد: 195340
26 اسفند 1397 - 11:42
بخش خصوصی می تواند به عنوان همیار اجتماعی، دستگاه های متولی در کنترل آسیب اجتماعی، ناهنجاری های اجتماعی در کشور را یاری دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه شرایط بد اقتصادی عامل اساسی افزایش روزبه روزکودکان کار است، گفت: همکاری ۳۶ دستگاه اجرایی برای کنترل چالش‌های اجتماعی در کشور مانعی برای ایجاد مدیریت یکپارچه است.
مسعود رضایی درباره وضعیت کنترل آسیب های اجتماعی در کشور، گفت: در شرایطی که 36 دستگاه اجرایی در رفع چالش ها و آسیب های اجتماعی مداخله و همکاری می کنند اما معضل کنترل آسیب های اجتنماعی فاقد جایگاهی است که پاسخگوی فعلی آسیب های اجتماعی در کشور باشد.

رفع آسیب های اجتماعی در کشور نیازمند ترسیم مدیریت یکپارچه
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای رفع آسیب های اجتماعی در کشور ما نیازمند مدیریت یکپارچه هستیم تصریح کرد: بودجه رفع آسیب‌های اجتماعی مابین دستگاه های مختلف اجرایی توزیع می شود، می بایست یک کاسه ودر یک ظرفی جمع شود تا بتوان با مدیریت یکپارچه، معضلات آسیب های اجتماعی را شناسایی ودر راستای رفع آن اقدام کرد.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی می تواند به عنوان همیار اجتماعی، دستگاه های متولی در کنترل آسیب اجتماعی، ناهنجاری های اجتماعی در کشور را یاری دهد.

نزدیک شدن چالش‌های اجتماعی به معضلی لاینحل در کشور
وی با بیان اینکه چالش‌های اجتماعی در حال نزدیک شدن به معضلی لاینحل در کشور است افزود: شرایط بد اقتصادی عاملی اساسی برای افزایش روزبه روز کودکان کار و معتادین در کشور است بنابراین الزامی است که فکر اساسی برای رفع معضلات مذکور درسال98 در دستور کارقراربگیرد.

شرایط بد اقتصادی عامل اساسی افزایش روز به روز کودکان کار
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: مداخله و همکاری 36 دستگاه اجرایی برای کنترل چالشهای اجتماعی در کشور مانعی برای ایجاد مدیریت یکپارچه در حوزه رفع آسیب های اجتماعی در کشور تلقی می شود.

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: