1925
کد: 195958
08 فروردين 1398 - 21:58
تا زمانی که راحت هستید و احساس پشتیبانی می کنید و احساس فشاری در شکم و کمر ندارید، نیازی نیست به نحوی خاص بنشینید.

تا زمانی که راحت هستید و احساس پشتیبانی می کنید و احساس فشاری در شکم و کمر ندارید، نیازی نیست به نحوی خاص بنشینید.
اگر قصد دارید برای مدت زمان طولانی بنشینید، مانند محل کار، از یک صندلی قابل تنظیم با حمایت کمر استفاده کنید، یا یک بالشت کوچک پشت خود قرار دهید. برای کمک به کاهش تورم پاها از چیزی استفاده کنید تا زیر پای شما قرار گیرد تا پای شما کمی بالاتر از سطح زمین قرار گیرد.

طرز صحیح نشستن در دوران بارداری
همچنین با بزرگ شدن شکم، پیدا کردن پوزیشن راحت برای دراز کشیدن دشوار می شود. دراز کشیدن بر روی شکم در بارداری دشوار است و باعث ناراحتی می شود و دراز کشیدن به پشت به عضلات پشت و ستون فقرات فشار وارد می کند.

اصلاح وضعیت بدن در بارداری
وضعیت صحیح ایستادن در بارداری: سرتان را صاف بگیرید و چانه خود را بصورت افقـی نگه دارید و بدن را در یک خط مستقیم قرار دهید . شانه ها به سـمت بـالا و عقب کشیده شود. عضلات باسن به سمت جلو کشیده شود تا پـشت صـاف شودهمانند حالتی که می خواهید شکم و باسن را به هم نزدیک کنیـد و وزن بدن بطور مساوی بین دوپا تقسیم شود.
طرز صحیح نشستن بر روی صندلی در بارداری: نزدیک صندلی قرار گرفته ، دست های خود را بر روی دسته صندلی قرار داده و روی صندلی بنشینید و به تدریج عقب رفته تا کاملاً به پشتی صندلی تکیه کنید . از یک ملحفه تا شده یا بالش کوچک (کوسن) برای پر کردن فضای خالی کمر استفاده نمایید . برای جلوگیری از آویزان ماندن پاها می توانید پاها را بر روی یک چهار پایه یا زیر پایی قرار دهید. از پا روی پا انداختن اجتناب کنید . برای بلند شدن از صندلی، دسته صندلی را گرفته و به آ رامی خود را به لبه صندلی رسانده و با منقبض کردن عضلات کف لگن و شکم همزمان با بازدم از روی صندلی بلند شوید . در صورتی که صندلی بدون دسته باشد با قرار دادن کف دست ها بر روی ران ها، روی صندلی بنشینید و یا بلند شوید.
نشستن بر روی زمین در بارداری: رعایت این نکته ضروری است که ستون فقر ات باید کاملاً صاف باشد و گودی کمر توسط بالش کوچک تحت حمایت قرار گیرد و در صورت نشستن طولانی مدت، پاها را کمی بالاتر از سطح زمین قرار دهید . برای بلند شدن از زمین باید روی دست ها و زانو ها برخیزید (به حالت چهار دست و پ ا ) به طوری که دست خود را بر روی یک زانو بفشارید و از دس ت مخالف برای حمایت استفاده کنید. سپس پاها را صاف کرده و بلند شوید.
برداشتن شیءاز روی زمین در بارداری: ابتدا به وضعیت نشسته روی زانو قرار بگیرید . پشت را صاف کنید و برای بـه حداقل رسانیدن خمیدگی عضلات پشت کمر از عضلات پـا اسـتفاده کنیـد. برای بلند کردن اجسام از هر دو دست کمک بگیرید. بهتر است بار سـنگین حمل نکنید و در صورت لزوم وزن بار یا شیء را بین دو دست تقسیم نمایید.
نحوه صحیح خوابیدن در بارداری: بعد از ماه چهارم بارداری وضعیت خوابیدن اهمیت بسیاری دارد به طوری که برای خونرسانی بهتر به جفت، از صاف دراز کشیدن به پشت (طاقباز) منع می شود. خوابیدن به پهلو بر روی یک تشک سفت مناسـب اسـت . پـای رویـی خمیده و بر روی یک بالش کوچک قرار بگیرد . استفاده از ملحفه تا شده زیـر شکم احساس راحتی ایجاد می کند. در صورت تمایل می توانید بازوی رویـی را خمیده و بر روی یک بالش کوچک قرار دهید .
برای جابجـا شـدن از یـک پهلو به پهلوی دیگر ابتدا هر دو زانو ی خم شده را به هم نزدیـک کـرده و بـا چرخش همزمان زانوها با کل بدن به آهستگی تغییر وضعیت دهید (کف پاهـا در تماس با تشک است).دوش آب گرم و نوشیدن یک لیوان شیر گرم قبل از خواب را توصیه می کنیم. برای برخاستن از رختخواب در حالت خوابیده به پهلو، پاها را خمیده در کنار هم قرار داده و با تکیه بر روی دست و آرنج، بنشینید سپس پاها را از کنـار تخت آویزان کرده و به آهستگی بایستید. ماندن در یک وضعیت ثابت به مدت طولانی (نشستن، ایستادن و ...)توصیه نشده و بهتر است هر از چندگاهی تغییر وضعیت داده شود. در هر شرایط و تغییر وضعیتی که به شـکم فـشار وارد مـی شـود انقباض همزمان عضلات کف لگن و شکم همراه با بازدم را فرامـوش نکنید. تغییر وضعیت به آرامی صورت گیـرد و از حرکـات سـریع و ناگهانی (تغییر حالت خوابیده به نشسته یـا نشـسته بـه ایـستاده ) پرهیز نمایید.

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: