315
کد: 208428
15 شهريور 1398 - 22:29
امروزه بسیاری از کودکان کار به دلیل تامین معاش خانواده به اجبار مشغول به کار می‌شوند و وقتی وضع اقتصادی خوب نباشد احتمال اشتغال کودکان افزایش پیدا می‌کند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه حذف کودک کار و خیابان در اوضاع اقتصادی فعلی امکان‌ پذیر نیست، گفت باید کاری شود تا کودکان کار در کنار حضورشان برای کار در خیابان، به حقوقشان همچون امنیت، بهداشت، بیمه و آموزش نیز دسترسی داشته باشند.
سید حسن موسوی چلک با اشاره به اجرای طرح‌ های مربوط به ساماندهی کودکان کار گفت: «طبق ماده ۷۹ قانون کار تمامی افراد زیر ۱۵ سال از کار منع شده‌ اند و کار نوجوانان باید به گونه‌ ای باشد که جسم و روح کودک آسیب نبیند و ساعات کار کمتری نسبت به کارهای عادی داشته باشد.»
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با بیان اینکه افزایش کودکان کار و خیابان ناشی از وضع اقتصادی است، گفت: «امروز بسیاری از کودکان کار به دلیل تامین معاش خانواده به اجبار مشغول به کار می‌ شوند و وقتی وضع اقتصادی خوب نباشد احتمال اشتغال کودکان افزایش پیدا می‌ کند.»
وی گفت: «جمع‌ آوری کودکان کار عملی غیر کارشناسی شده است و موضوع جمع‌ آوری در بخش کودکان کار با ادبیات تخصصی حوزه اجتماعی همخوانی ندارد چون در آیین‌نامه مذکور در زمینه کودکان کار از عنوان جذب و شناسایی، توانمند سازی و نگهداری موقت استفاده شده است. بنابراین جمع‌ آوری این کودکان اشتباه است و اصول مددکاری اجتماعی نیز با جمع‌ آوری اجباری مغایر است.»
موسوی چلک با بیان اینکه نقش مددکاران اجتماعی باید این باشد که مهارت ارتباطی، اجتماعی و تحصیلی را به کودکان بیاموزند، گفت: «در اینگونه طرح‌ ها باید از خانواده کودکان حمایت شود و باید خدمات اجتماعی به جایی که این کودکان هستند برده شود تا آنها کمتر آسیب ببینند. کودکان کار، قربانی شرایطی هستند که منجر به گسترش این پدیده شده است از جمله خانواده بی‌ سامان یا معتاد و نبود نظام فراگیر تأمین اجتماعی که باعث شده تا آنها کودکی را تجربه نکنند.»
وی تأکید کرد: «تا زمانی که عواملی که باعث ‌شوند کودکان، مدرسه و خانه را بر کار ترجیح دهند که بخش عمده آن به دلیل فقر است، این معضل حل نمی‌ شود و به شکل‌های مختلف کودکان کار و خیابانی خواهیم داشت.»
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران درباره وظایف دستگاه‌ ها در حوزه حمایت از کودکان کار گفت: «دستگاه‌ ها تلاش خود را می‌ کنند چون اگر حمایتی نبود اوضاع بدتر از وضع فعلی بود اما تا زمانی که این مشکل از ریشه حل نشود، مشکل همچنان سر جای خود باقی است.»
وی تأکید کرد: «باید کاری شود تا کودکان کار در کنار حضورشان برای کار در خیابان، به حقوقشان همچون امنیت، بهداشت، بیمه و آموزش نیز دسترسی داشته باشند، چراکه حذف کودک کار و خیابان در اوضاع اقتصادی کنونی امکان پذیر نخواهد بود.»

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: