تنگی مقعد در نوزادان، فرزندم درد داره

تشخیص دکتر به تنگی مقعد در نوزاد یک ماهه بود و با انگشت اقدام به باز کردن مقعد کرد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: تشخیص دکتر به تنگی مقعد در نوزاد یک ماهه بود و با انگشت اقدام به باز کردن مقعد کرده و بعد چند روز کودک همچنان درد و بی تابی شدید داره.ایا کار دکتر درست بوده؟برای کاهش درد چکار باید کرد
 
 
پاسخ دکتر مرتضی عبداللهی، متخصص اطفال:
مادر عزیز معاینه با انگشت در شرایط‌ مناسب و با ژل های لوبریکانت گاهی لازم میشود. ولی مواردی که شک به تنگی یا مشکلات شبکه عصبی روده یا بیماری هیرشپرونگ است بایستی گرافی هم گرفته شود.