عوارض کم شنوایی در کودکان/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که عوارض کم شنوایی در کودکان و بزرگسالان چیست؟

کاهش شنوایی کودکان و بزرگسالان باعث ایجاد مانعی در آموزش و مشارکت در فعالیت های اجتماعی می شود. به همین خاطر افراد دارای کاهش شنوایی بایستی تشخیص زود هنگام داده شده و درمان مناسب انجام شود..اگر نتوانستید در کادر بالا فیلم را ببینید، از اینجا دانلود کنید