با این ویژگی‌ها جذاب‌تر شوید!

دانشگاه تگزاس تحقیقات بین المللی انجام شده 30 سال پیش را تکرار کرد و آن را با اولین تحقیقات مقایسه کرد. بر اساس این نظرسنجی که با شرکت 14 هزار نفر در 45 کشور مختلف انجام شد، سه ویژگی در طول تمامی این سال ها معتبر بوده است…

با این ویژگی‌ها جذاب‌تر شوید!
به نقل از وقت صبح: یک مطالعه بین المللی که بیش از 30 سال پیش انجام شد، سه ویژگی کلیدی را تثبیت کرد که بیشترین تأثیر را بر جذابیت دارند. دانشگاه تگزاس نیز تحقیقات بین المللی انجام شده سال ها پیش را تکرار کرد و آن را با تحقیقات اولیه مقایسه کرد. با توجه به نظرسنجی که 14 هزار نفر در 45 کشور مختلف شرکت کردند، این سه ویژگی سالهاست که معتبر است…


بیشتر بخوانید: رازهای جذابیت خانم‌هایی که مردان را جذب می‌کنند!


هوش


با این ویژگی‌ها جذاب‌تر شوید!
هوش یکی از عوامل موثر بر جذابیت است. نتایجی که با فرضیه‌های تکاملی مطابقت دارد، باعث می‌شود که یک فرد مستعد با انگیزه «بقا» با تهدیدها کنار بیاید و بر مشکلات غلبه کند.

مهربانی

نگرش های صمیمانه و ملایم باعث می شود هنگام معاشقه، جذابیت بیشتری برای طرف مقابل داشته باشید.

سلامتی


با این ویژگی‌ها جذاب‌تر شوید!
با توجه به نتایج این تحقیق، عامل دیگری که دو مورد دیگر را به دنبال دارد، سالم زندگی کردن است.

افرادی که تصویر یک فرد سالم را به نمایش می گذارند بسیار جذاب تر به نظر می رسند.

منبع: وقت صبح
پریچهر رضوی