خنده نوزاد با مغز مادر چه می‌کند؟

محققان آمریکایی دریافتند که «خنده نوزاد» همانند یک «ماده نشاط آور طبیعی» در مغز مادر یک «اثر لذت» برجای می‌گذارد.
سلامت: محققان بیمارستان کودکان تکزاس و نورولوژیستهای کالج پزشکی بیلر در هاستون کشف کردند که "خنده نوزاد" در مغز مادر می تواند همانند نوعی ماده نشاط آور طبیعی یک اثر لذت داشته باشد.

خنده نوزاد با مغز مادر چه می‌کند؟

این دانشمندان که نتایج یافته های خود را در مجله Pediatrics منتشر کرده اند توضیح دادند که "خنده نوزاد" همانند زمانی که فرد غذای مورد علاقه خود را می خورد فضاهایی از مغز مادر را که مسئول خشنودی و لذت هستند فعال می کند.

نورولوژیست‌های آمریکایی در این ازمایش با کمک روزنانس مغناطیسی، مغز 28 مادر دارای نوزاد 5-10 ماهه را که در حال خنده بودند مورد بررسی قرار دادند.