درمان حس تنهایی، کتاب را امتحان کرده اید؟

ثابت شده است آرامش کسانی که اهل مطالعه هستند، بیش از کسانی است که با مطالعه بیگانه اند.

روزنامه سلامت: آرامش کسانی که اهل مطالعه هستند، بیش از کسانی است که با مطالعه بیگانه اند.

 

 علاوه بر درمان های علمی، شیمیایی و گیاهی امروز، راه درمان دیگری وجود دارد که به آن «کتاب درمانی» می گویند یعنی می توان با ارائه کتاب های مناسب به افراد بر اساس بحران های روحی شان، زمینه دستیابی به آرامش را در آنها ایجاد و پادزهر لازم را برایشان فراهم کرد. پس مطالعه کتاب بسیار مهم است زیرا علاوه بر تغییرات روانی در انسان تأثیر فیزیولوژیک نیز روی بدن دارد. کسی که کتاب می خواند، معمولاً قدرت آنالیز و تحلیل مسایل مختلف را دارد و راحت تر می تواند از پس مشکلات برآید چون کتاب و به ویژه ادبیات داستانی او را در معرض زندگی ها، صحنه ها و تجربه های متفاوتی قرار می دهد و این مسئله به طور ناخودآگاه مهارت خوانندگان را در رویارویی با چالش های مختلف افزایش می دهد.

از سوی دیگر وقتی بیماری های جسمی در فرد تعدد و تداوم پیدا می کند، بحران های روحی روانی او را تشدید می کند و اگر به کل انسان ها نگاه کنیم، متوجه می شویم که این مسئله خود می تواند به یک گرفتاری اجتماعی بزرگ تبدیل شود. مقصود این است که تنش های روانی افراد در کنار یکدیگر به مشکلات بزرگ تر اجتماعی تبدیل می شود و جامعه را دچار اختلال و کشمکش های روحی می کند.

امروز یکی از رفتارهایی که در اغلب کشورهای پیشرفته جهان به شکل عادت درآمده و هنوز ما ایرانیان به آن نرسیده ایم، این است که یک کتاب بالینی دارند و قبل از خواب آن را می خوانند. مقصود از «کتاب بالینی»، کتابی است که فرد علاقه خاصی به آن دارد و شب ها می تواند فصل یا صفحه ای دلخواه از آن را حتی برای چند بار مرور کند و به این وسیله ذهن و روان خود را از حرکات و اتفاق های پرتنش روزمره جدا کند و او را به خواب ببرد. این شیوه کتابخوانی که تجویزی درمانی محسوب می شود به اندازه قرص مسکن مؤثر است و آرامش مورد نیاز را به فرد می دهد. پس انتخاب یک کتاب مورد علاقه برای مطالعه در ساعت های پایانی شب علاوه بر افزودن بر تجربه ها و آگاهی ها می تواند در تلطیف روحیه و فروخواباندن تنش های درونی موثر و کارآمد باشد.