از درد سزارین می ترسم

راهکاری وجود ندارد که در طول بارداری بتوانیم درد زایمان سزارین را کاهش بدهیم.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: تاریخ زایمان سزارینم دو روز دیگر است. رعایت کردن چه نکاتی باعث کاهش درد در زایمانم می شود؟ لطفا راهنمایی ام کنید. استرس زیادی دارم.

پاسخ دکتر مریم خامنه ای، جراح و متخصص زنان و زایمان:
راهکاری وجود ندارد که در طول بارداری بتوانیم درد زایمان سزارین را کاهش بدهیم ولی پس از زایمان به شما مسکن می دهند که به وسیله این مسکن ها درد تا حد قابل توجهی کاهش می یابد. بعد از سزارین حتما به شما مسکن تزریق خواهد شد پس نگران نباشید. اگر دردهای شما زیاد باشد حتی بعد از ترخیص از بیمارستان هم به شما مسکن می زنند. ولی یک مقدار درد را باید تحمل کنید. متاسفانه بیشتر از این کاری نمی توان انجام داد. به هر حال در عمل سزارین شکم و رحم هر دو برش می خورند و در نتیجه یک مقدار درد حتی با وجود مسکن طبیعی است.