نحوه خواباندن کودک، چراغ روشن باشه یا نه؟

برای احساس راحتی بیشتر کودک‌تان آب در اختیار او بگذارید یا برای او چراغ خواب روشن کنید.

همشهری آنلاین: واداشتن کودک‌ کم‌سن‌ به خوابیدن برای بسیاری از والدین تنش‌زا ترین زمان روز است.

اگر در خواباندن کودک نوپای‌تان با مشکل روبه‌رو هستید، رعایت این نکات به شما کمک می‌کند:

هیچ گاه به کودک نوپا اجازه ندهید در تختخواب شما بخوابد.

به کودک‌تان اجازه دهید عروسک یا پتویی را که دوست دارد به تختخواب ببرد.

برای احساس راحتی بیشتر کودک‌تان آب در اختیار او بگذارید یا برای او چراغ خواب روشن کنید.

هر بار که کودک گریه می‌کند، برای آرام کردنش به اتاق او نروید.

صبور باشید، و توجه داشته باشید که مدتی طول می‌کشد تا عادات مناسب خوابیدن در کودک ایجاد شود.

زمان معین ثابتی را برای خواب کودک تعیین کنید و محیط ساکت و آرامش‌بخشی را برای خواب او ایجاد کنید.