معرفی کتاب برای نوزادان، راهنمایی کنید

از دو ماهگی اسباب بازی های گوناگون و کتاب داستان هایی با تصاویر بزرگ برایش تهیه کردم.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: نوزاد دو ماهه ای دارم که از دو ماهگی اسباب بازی های گوناگون و کتاب داستان هایی با تصاویر بزرگ برایش تهیه کردم. روزی دو ساعت با او بازی می کنم و برایش کتاب می خوانم. آیا روزی دو ساعت کافی است؟ به غیر از این شما چه کتاب هایی با چه مضمونی پیشنهاد می کنید که روی رشد فکری اش بهتر تاثیر بگذارد؟ آیا در این سن کار خاص دیگری باید انجام دهم که بهتر نتیجه بدهد؟

پاسخ از دکتر احمد طالبیان، متخصص اطفال: 
مادر عزیز به طور کلی برای رشد فکری بهتر توصیه می شود با روانشناس کودک در این زمینه کمک بگیرید. اما در مورد فرزند شما باید بگویم که الان در سنی نیست که الان این عوامل تاثیر گذاری زیادی داشته باشد. توصیه می شود در این سن تماس چشمی، لمسی، صوتی مادر با کودک بیشتر باشد.