شروع غذا دادن به نوزاد، چه موقع مناسبه؟

وزن تولد دخترم 3 کیلو و 50 گرم است و در حال حاضر 5 ماه کامل دارد. کی باید غذای کمکی رو شروع کنم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: وزن تولد دخترم 3 کیلو و 50 گرم است و در حال حاضر 5 ماه کامل دارد و وزنش 9 کیلو و 400 گرم است. کی باید غذای کمکی رو شروع کنم؟ در ضمن کاملا گردن گرفته و می تواند چند بار دور خودش غلت بزند و بچرخد.

همراه عزیز؛ با تشکر از ارسال سوال، پاسخ تان را می توانید از اینجا و اینجا و اینجا بخوانید.