رشد جنین در شکم مادر، چگونه است؟

دوران جنینی از هفته نهم تا زمان زایمان بوده و در آن ارگان هایی که تمایز و تشکیل یافته اند رشد کرده و کامل می شوند.
روند تکاملی جنین:
دوران جنینی از هفته نهم تا زمان زایمان بوده و در ان ارگانهایی که تمایز و تشکیل یافته اند رشد کرده و کامل میشوند . در این دوران طول جنین از cm 4 به cm 36 و وزن ان از g5 به g3400 در بدو تولد وجفت از طول cm5 و وزنg14 بهcm32 وg470 در بدو تولد میرسد .روند رشد وتکامل در دوران جنینی شامل رشد وتکامل ساختمانهایی است که در دوران رویانی تشکیل شده اند .

هفته 8 : در این زمان طول جنین حدود cm2 و وزن ان حدود یک گرم بوده –سر نصف جنین را تشکیل داده- کلیه ها تا حدود زیادی تمایز یافته- لوبهای کبد ممکن است قابل شناسایی باشند و گلبولهای قرمز شروع به ساخته شدن در کیسه زرده وکبد میکنند.

هفته 12 : در این زمان طول جنین حدودcm  7-6 و وزن ان 12تا15 گرم بوده و انگشتان دست و پاها افتراق یافته- روده ها در شکم قرار دارند- ناخنها شروع به ظاهر شدن میکنند-دستگاه تناسلی شروع به تمایز کرده و مراکز استخوان سازی در اکثر استخوانها ظاهر میشود . در این زمان رحم درست بالای سمفیز پوبیس قابل لمس است . دستگاه تناسلی خارجی بتدریج نشانه های قطعی جنسیت مذکر یا مونث را نشان میدهد .جنین شروع به حرکات خودبخود میکند .

هفته 16 : در اواخر هفته 16 حاملگی طول جنین حدود cm12 و وزن ان حدود 100 گرم است .جنسیت جنین در این زمان بخوبی مشخص است .هموگلوبین f وجود داشته و هموگلوبین a شروع به تولید کرده است .سر راست میشود . اندامهای تحتانی کاملا تکامل میابند .

هفته 20 : وزن جنین 300 گرم بوده و طول جنین 20cm و شفافیت پوست جنین از پرز یا موهای ظریف کرکی(لانوگو) پوشانده شده است و تعدادی مو در سر ظاهر میشود و رحم در سطح ناف قابل لمس است . مراحل اولیه تکامل ناخنهای پا رخ میدهد .

هفته 24 : وزن جنین حدود 600 گرم بوده و طول cm25 دارد-پوست چروک دار و قرمز است و کمی چربی در زیر پوست ظاهر میشود .ابرو ومژه ها قابل رویت میباشد .امکان تنفس خودبخودی وجود دارد اما امکان حیات در دنیای خارج بسیار کم است .

هفته 28 : وزن جنین حدود 1000گرم و طول 35cm است . پوست نازک و قرمز رنگ بوده و توسط ورنیکس که ماده ای سفید و پنیری است پوشیده شده است .چشمها تا حدودی باز میشوند و تنفس قوی و موثر وجود داشته ولی میزان سورفاکتانت ( ماده ای جهت تسهیل تنفس) کافی نیست و در مراکز مجهز و پیشرفته جنین در محیط خارج قابل زنده ماندن است .

هفته 32 : وزن جنین حدود 1700 گرم است و طول cm34 دارد .لوزه ها وجود دارند و بدن جنین از روی شکم مادر احساس میشود .بیضه ها در حال نزول هستند .

هفته 36 : در پایان این هفته وزن جنین حدود 2500 گرم است و طول cm37 دارد . بدلیل تجمع کافی چربی در زیر پوست چروکهای پوستی از بین میروند  و بدن فربه وچاق میشود .

هفته 40 : در این زمان قد جنین حدود cm50  و وزن ان حدود 3400 گرم میباشد و اماده بدنیا امدن است . قفسه سینه برجسته است-پستانها برامده و بیضه ها در اسکروتوم قرار دارد .ناخنهای دست از نوک انگشتان فراتر میروند .

تخمین وزن جنین با فرمول :
وزن جنین برحسب گرم=(FH-n)ضربدر 155

FH= وقتی ته یا بالای رحم به حد ناف برسد FH=20 است . اگر از ناف بالاتر رفته باشد از انگشتان کمک میگیریم بدین صورت که هر 2 انگشت یعنی 2 هفته .(انگشتان بصورت افقی قرار داده میشود )

n =اگر سرجنین در لگن نزول کرده باشد(که در ماههای اخر رخ میدهد) این عدد 11 میباشد ولی اگر سر هنوز وارد لگن نشده باشد بایدعدد12 را در فرمول بگذارید .

مثلا خانمی که FH =32 دارد و سر جنین هم هنوز وارد لگن نشده است وزن جنین وی :

                                      g 3100= 155* ( 12-32)