واکنش نوزاد به صدا، کی اتفاق میافته؟

نوزاد از چه زمانی باید اسم خودش را بشناسد و به آن واکنش نشان دهد؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: نوزاد از چه زمانی باید اسم خودش را بشناسد و به آن واکنش نشان دهد؟ از چه زمانی پدر و مادرش را  میشناسد و در اصطلاح غریبگی میکند؟

پاسخ دکتر سید محمد خاتمی، متخصص اطفال:
دوست عزیز در همه بچه ها یکسان نیست بعضی ها از 4 ماهگی و بعضی دیگر از 5 ماهگی قادرند به اسم واکنش نشان بدهد و مادر و پدر بشناسد.