برای تنظیم خواب نوزاد چکار کنیم؟

برای تنظیم خواب و بهانه گیریش چکار کنم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: نوزاد پنج ماهه ای دارم با وزن ۷ کیلو و قد ۶۸ وزن تولد۳۳۰۰و قد۵۳ مدتی است که شب ها خوب نمی خوابد و بعد از دو سه ساعت خواب بیدار می شود. موقع خوابیدن بهانه گیری می کند برای تنظیم خواب و بهانه گیریش چکار کنم؟


پاسخ دکتر اکبر کوشانفر، متخصص اطفال:
شیر خوار پنج ماهه باید 8 الی 10 ساعت بخوابد. شب ها باید برای شیر خوردن هر چهار ساعت بیدار شود. بهتر است در طول روز بیشتر خسته شود تا شب ها راحت تر به خواب برود. . ایجاد محیطی تاریک با دمای مناسب می تواند در راحتی خواب نوزاد موثر باشد.