روش جدید درمان ناباروری، افزایش شانس دوقلویی

تاکنون بیش از ۶۰۰ زوج از درمان دارویى ناباروری استفاده کردند و اکنون در مرحله باردارى، آستانه تولد و تولد هستند، که حدود ۲۰ درصد نوزادان متولد شده را دوقلوها تشکیل مى‌دهند.
تولد ۲۰ درصدی نوزادان دوقلو با روش لقاح داخل رحمی و مصنوعی انجام می گیرد. مراجعات بیشتربه مراکز ناباروری به منظور درمان نابارورى، جلوگیرى از ایجاد اختلالات کروموزمى و تعیین جنسیت بوده است...
بخشى از مراجعان  به مراکز ناباروری که مشکل نابارورى دارند، با ارائه مشاوره‌هاى پزشکى، توصیه‌هایى در خصوص سبک زندگى و کنترل صحیح مناسبت‌هاى زناشویى، صاحب فرزند مى‌شوند.
زوج‌هایى که نیاز به درمان دارویى دارند از طریق لقاح داخل رحمى ( IUI) و لقاح مصنوعى (میکرواینجکشن) تحت درمان قرار می‌گیرند و معمولاً در هر دوره درمان، ۳۷ درصد این زوج‌ها صاحب فرزند مى‌شوند.
درمان نابارورى از طریق لقاح داخل رحمى و مصنوعى حداقل در سه دوره انجام مى‌شود که میزان موفقیت در هر سه دوره درمان بین ۷۰ تا ۸۰  درصد است.
تاکنون بیش از ۶۰۰ زوج از درمان دارویى ناباروری استفاده کردند و اکنون در مرحله باردارى، آستانه تولد و تولد هستند، که حدود ۲۰ درصد نوزادان متولد شده را دوقلوها تشکیل مى‌دهند.

دوقلویی در روش لقاح مصنوعی
با توجه به این که از چند تخمک برای باروری و تخمک گذاری استفاده میکنند شانس دوقلو وچندقلو بودن بالا می رود تا اگر یک شانس زنده ماندن یک تخمک موفقیت آمیز نبود تخمک های دیگر زنده مانده و رشد کنند در این حالت تخمک ها ممکن است با هم تبدیل به جنین شوند و شاهد تولد دوقلو و چند قلو باشیم.

بر اساس استاندارد، ۳۳ تا ۳۹ درصد زوج‌ها در هر دوره درمان، از طریق لقاح داخل رحمى و مصنوعى، صاحب فرزند مى‌شوند.
منبع: سلامت بانوان اوما