582
کد: 195013
21 اسفند 1397 - 11:01
آیا می دانید اختلال هویت جنسیتی چیست؟ در مورد علائم اختلال هویت جنسیتی چه می دانید؟ جنس گروهی از صفات زیستی مرتبط با فرآیند تولید مثل است.

آیا می دانید اختلال هویت جنسی چیست؟ در مورد علائم اختلال هویت جنسی چه می دانید؟ جنس گروهی از صفات زیستی مرتبط با فرآیند تولید مثل است. با این وجود از لحاظ جنسیتی متفاوت است. جنسیت مجموعه ای از نقش ها، انتظارات و دستورالعمل ها (عموما هنجارها) است که ما به زنان و مردان مختلف نسبت می دهیم. در این مقاله از بخش جنسی دکتر سلام به بررسی اختلال هویت جنسی می پردازیم و راهکارهای درمان و رفتار با این افراد را مورد تحلیل قرار می دهیم.

اختلال هویت جنسی و تراجنسیتی
جنسیت ساختار اجتماعی دارد، به این معنی که نقش های جنسیتی زمانی ظاهر می شوند که انسان ها در بین جمع زندگی می کنند و می توانند از فرهنگ های متفاوت باشند. با این حال، هر فرهنگ دارای مفهوم جنسیت و نقش های جنسی است. در آمریکا شمالی، دو جنسیت زن و مرد داریم، بدون تفکر زیاد می توانید به بسیاری از جملات که زنان و مردان را در فرهنگ خود توصیف می کنند فکر کنیم.
مردان خوددار هستند
مردان قوی هستند
مردان سخت کوش هستند
مردان محافظ هستند
زنان مهربان هستند
زنان تاثیر پذیر هستند
زنان احساسی هستند
زنان دارای مهر مادری هستند
اختلال هویت جنسی ، با عرف جامعه، بر اساس این هنجار می باشد. این تصور ادعا می کند که افراد دارای آلت مردانه، مرد هستند و آنها باید خوددار، قوی، سخت کوش، و محافظ باشند. با این منطق، افراد دارای واژن، زن هستند و باید ملایم، تاثیر پذیر، عاطفی و دلسوز باشند.

تراجنسیتی – اختلال هویت جنسی
تفاوت جنسیتی در اجتماع انسانی می تواند ناراحت کننده و حتی زیان آور باشد. یک مرد می تواند شخصیت مهربان و دلسوز داشته باشد اما قادر به بیان آن نباشد چون زنانه است و مردم او را دختر پسر نما می نامند. زنانی که لباس مردانه می پوشند، اغلب از حمام های زنانه بیرون انداخته می شوند. مردانی که لباس زنانه می پوشند، در معرض تمسخر، توهین و حتی شرایط بدتر قرار می گیرند.
زمانی که به افراط کشیده می شود، حمایت از سازگاری جنسی می تواند موجب خشونت و حتی مرگ شود. زنان ترنس مورد حمله قرار می گیرند و به دلیل ترنس بودن کشته می شوند.
مردان و زنان هم جنس باز قربانی این خشونت ها هستند، زیرا جذب جنسیتی نمی شوند که قرار است آن ها را جذب کنند. ساختار ها، موسسات، و باور های زیادی وجود دارند که در تلاش هستند مردان و زنان را در چهارچوب مجزا و جدا نگه دارند.
زمانی که کسی از چهارچوب خارج شود، با تمسخر، تحقیر و خشونت مواجه می شود. هدف نهایی وادار کردن آنها به پیروی از همان رفتار ها است. نقش های جنسیتی، کاری که هر فرد می تواند انجام دهد را محدود می کند و زندگی شخص چه مرد و چه زن به کاری که باید انجام دهد وادار می کند. این اهداف افراد را مجبور می کند تا کاری را که از آن ها انتظار می رود را انجام دهند نه کاری که احساس می کنند باید انجام دهند.

هویت جنسی ناسازگار با عرف جامعه
هویت جنسی ناهنجار به سادگی با نقش ها جنسیتی مطابقت ندارد. در عمل، می تواند به این معنی باشد که یک زن کراوات دارد یا از جنسیتی به جنسیت دیگر در زندگی تغییر پیدا کند.
مشکلات آشکاری در ناهنجاری جنسی به عنوان راهی برای توصیف افراد وجود دارد که از هنجار های جنسیتی پیروی نمی کنند. این دلالت بر آن دارد که، هنجارها خوب و مطلوب است و آسیبی نمی زند.
اغلب ما تا اندازه ای ناهنجاری هایی درباره نحوه زندگی و بیان جنسیت مان داریم. بعضی از زنان آرایش نمی کنند اما لباس زنانه می پوشند. برخی از مردان ترجیح می دهند درخانه پدر و مادر خود بمانند.
زندگی کردن بدون هنجار جنسیتی در فرهنگ ما کاری غیر ممکن است. به هرحال محققان جنسیتی، هنجارهای جنسی را به مدت زیادی بررسی کرده اند و مشاهده کردند نقض در هنجارها جنسیتی باعث ناراحتی مردم می شود.
افرادی که ناهنجاری های جنسیتی را مرتکب می شوند، نیز در وضعیت اجتماعی پایین تری دیده می شوند و اساسا ارزش هایی دارند که متفاوت از ماست.
این ناراحتی ناشی از نیاز عمیق بشر برای دسته بندی افراد است، و ضروری ترین مقوله ای که برای دسته بندی انسان نیاز داریم جنسیت است؛ آیا این فرد یک زن است یا مرد؟ این طبقه بندی بسیاری از قضاوت ها دیگر را امکان پذیر می سازد؛ آیا این فرد خطرناک است، آیا یک همسر بالقوه است، برای یک زندگی و فراتر از آن چه کار انجام می دهد؟
زمانی که ما قادر نیستیم فردی را دسته بندی کنیم، معمولا دچار سردرگمی می شویم و واکنش نشان می دهیم.

افراد تراجنسیتی (ترنس)
موضوع مهم نگران کننده در رابطه با هنجارهای جنسی این است که چگونه برای افراد تراجنسیتی اعمال می شوند. به یاد داشته باشید که تراجنسیتی به معنی مشخص کردن جنسیت متفاوت از جنسیت تعیین شده در هنگام تولد است. زنان تراجنسیتی زنانی هستند که هنگام تولد مرد بودند و مردان تراجنسیتی مردانی هستند که در هنگام تولد زن بودند.
افرادی که با جنسیت معین در هنگام تولد شناسایی شدند را همسو جنسی (غیر ترنس) می نامند. (همسو به معنی یکسو و ترنس به معنی دوسو یا دو گانه است). افراد تراجنسیتی اغلب نیازمند این هستند که جنسیت شان را به صورت افراطی نشان دهند تا پذیرفته شوند.
مثلا زنان تراجنسیتی باید به گونه ای رفتار زنانه داشته باشند که زنان عادی مجبور به انجام آن نیستند. علیرغم ناهنجاری ذاتی جنسی حتی فشار های بیشتری روی افراد ترا جنسیتی وجود دارد تا هویت جنسیتی خود را به روش قابل توجه و واضح نشان دهند. این بدین معنی است که آنها می توانند به هر جنسیتی که به آن تعلق دارند ملحق شوند. در غیر این صورت به عنوان یک مرد یا یک زن پذیرش آنها خطرناک است.

مزیت همسو جنسی (غیر ترنس)
با نگاه کردن به تقابل بین ناهنجاری جنسیتی و عملکرد جنسیتی ترنس ها، به برتری غیر ترنس ها پی می برید. در حالی که تراجنسی ها اگر هویت خود را به طور مشخص و واضح نمایش ندهند به سادگی پیش از پیش طرد شده و تحت فشار و در معرض خشونت قرار می گیرند.
از سوی دیگر به افراد تک شخصیتی (همسو جنسی) اجازه می دهند تا در ارائه جنسیت خود، آزادی عمل بیشتری داشته باشند. یک زن تک شخصیتی که آرایش نمی کند، ممکن است او را ژولیده و بهم ریخته تشخیص دهند اما او را زن واقعی می نامند
با این حال، زن ترا جنسیتی که آرایش نمی کند یا پاشنه بلند نمی پوشد، با مجازات های سخت تری روبرو است. او ممکن است هر اندازه ای از ناسازگاری، محرومیت و حتی خشونت فیزیکی را تجربه کند.
به طور مشابه، یک مرد تک شخصیتی که گاهی هنجارهای جنسیتی را می شکنند به عنوان یک فرد آگاه از نظر اجتماعی، نقش مثبت نگری می شود اما یک مرد تراجنسی که آرایش می کند خود به خود او را به عنوان جعلی می نامند.

افراد تراجنسیتی
مساله دیگری که در مورد جنسیت گرایی صحبت می کند، کسانی که زیر شاخه تراجنسیتی قرار می گیرند؛ جنسیت ( کسی که جنسیت خود را نمی پذیرد( ، هویت جنسی شناور یا ترنسکشوال) کسی که هویت خود را در طول زمان تغییر می دهد)، دارای هویت دو جنسیتی )کسی که بیش از یک جنسیت دارد)، و سایر جنسیت ها ( جنسیت های که قسمتی از طبقه بندی مرد و زن نیستند)
اغلب فرهنگ ها مفهومی از جنسیت سوم یا هویت ها جنسیتی تراجنسیتی داشتند و هنوز هم دارند. این افراد اغلب نقش های خاص یا ترسناک را در جامعه اشغال می کنند.
شخصیت تراجنسیتی به این معنا نیست که جنسیت را در قالب های غیر معمول انجام دهد. بسیاری از افراد تراجنسیتی ظاهر زنانه یا مردانه بیشتری دارند، درحالی که برخی دیگر ترجیح می دهند ظاهر جنسیتی خنثی داشته باشند. به هر حال، ظاهر شدن زنانه یا مردانه هویت تراجنسیتی آن ها را باطل نمی کند.
بار دیگر برتری تک شخصیتی بودن را در این رقابت می بینیم. یک فرد تک شخصیتی می تواند بدون توجه به جنسیت خودش انتخاب ها آزادانه داشته باشد اما یک شخص تراجنسیتی اغلب با نظرات از قبیل؛ (اگر ترجیح می دهید لباس زنانه بپوشید چرا خودت را به عنوان یک زن معرفی نمی کنی؟ (رو برو می شود.
جنسیت متغیر

جنسیت انعطاف پذیر که لزوما مربوط به بیولوژی نیست. در حالی که اکثریت مردم دارای هویت مستقل هستند اما افراد زیادی هم فاقد آن هستند. آسان گرفتن نقش ها جنسیتی از دهه ۱۹۶۰ به انواع مختلف هویت جنسیتی اجازه آشکار شدن داد.

این هویت ها همیشه وجود داشته اند اما شرایط اجتماعی و فرهنگی اغلب برای بیان آن خطرناک است. خشونت و ظلم مربوط به مسائل جنسی ناهنجار یکی از مهم ترین مشکلات مربوط به این موضوع است.

این هویت همیشه وجود داشته است. ما باید یاد بگیریم که جنسیت نسخه ای برای زندگی نیست بلکه مرحله ای است که افراد در آن می توانند تجربه ها خود را به طور موثق بیان کنند.

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: