در آزمایش تیروئید چه مواردی اندازه گیری می شوند؟

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که در آزمایش تیروئید چه مواردی اندازه گیری میشوند؟

سوال : در آزمایش تیروئید چه مواردی اندازه گیری میشوند؟

پاسخ : در بدن انسان غدد متعددی وجود دارد که هر کدام از طریق مواد مترشحه، کارایی خاص خود را ایفا می کنند. این مواد که تحت عنوان هورمون شناخته می شوند، بر روی ساز و کارهای بدن تاثیر می گذارند. جالب است بدانید که اختلال در فعالیت هر کدام از این غده ها، می تواند بر روی فعالیت بسیاری از اندام های بدن تاثیر بگذارد. برای مثال غده تیروئید که در گلو قرار دارد، با ترشح به اندازه هورمون ها، بر روی وزن تاثیر می گذارد. اگر این غده دچار مشکل شود، علاوه بر تاثیر بر روی وزن، می تواند بر روی کارایی قلب نیز تاثیر بگذارد. آزمایش تیروئید با اندازه گیری فعالیت غده از نظر میزان هورمون های ترشحی، کم کاری و پرکاری تیروئید را مشخص خواهد کرد. در صورتی که به مشکل تیروئید مشکوک هستید، در اولین فرصت آزمایشات لازم را انجام دهید.

برای آگاهی بیشتر از موارد اندازه گیری در آزمایش تیروئید به سراغ آزمایشگاه تشخیصی طبی ژینر رفتیم. از شما دعوت میکنیم ویدئو زیر را تماشا کنید. برای مراجعه به آزمایشگاه تشخیصی طبی ژینر یا دریافت نوبت از آزمایشگاه تشخیصی طبی ژینر کلیک کنید.

در آزمایش تیروئید چه مواردی اندازه گیری می شوند؟

آزمایشگاه تشخیصی طبی ژینر

در آزمایش تیروئید چه مواردی اندازه گیری می شوند؟

33097229

 گویا  : 284266

09012020548

آزمایش تیروئید

از آزمایش تیروئید برای بررسی عملکرد غده تیروئید استفاده می شود. وقتی تیروئید شما به صورت طبیعی عمل می کند، هورمون‌ تیروکسین (T4) بدن شما به طور شیمیایی به تری – یودوتیرین (T3) تبدیل شده و در متابولیسم صحیح بدن نقش دارد. با این حال، این سیستم در هنگام بیماری های تیروئید و یا عدم عملکرد مناسب غده تیروئید، با ایجاد ” T3 معکوس ( Reverse T3 ) “، که یک فرم غیر فعال از هورمون T3 است، می‌تواند انرژی را حفظ کند. آزمایش هورمون تیروئید برای بررسی سیستم T3 معکوس شما همراه با TSH و دیگر هورمون‌های تیروئیدی آزاد انجام می‌شود.

آزمایش های اصلی هورمون تیروئید کدام هستند؟

آزمایش تیروئید شامل موارد زیر می‌باشد:

  • T3 معکوس
  • TSH
  • FreeT3
  • FreeT4
عاطفه زارع